Informacje ogólne

KULTURA FUTURA

Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości.

Kultura futura logo białe

Oś programowa Biennale zbudowana jest wokół hybrydowej komunikacji w świecie zsieciowanym za pomocą Internetu. Odbywające się w ramach projektu wydarzenia, stać się mają platformą dialogu wokół takich pojęć jak rzeczywistość, wirtualność i wyobraźnia. Tematem pierwszej edycji Biennale jest e-POLIS – miasto przyszłości. Kluczowym działaniem będzie przegląd prac zgłoszonych w ramach międzynarodowego konkursu, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Małopolskim Ogrodzie Sztuki jesienią 2023 roku. Twórczość artystyczna ma być zaprezentowane w formie cyfrowej wykonanych za pomocą sztucznej inteligencji, rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej. Projekt zakłada prezentację prac o charakterze hybrydowym i dopuszcza projektu „w procesie”.

Jurorami Biennale są:

Image
prof. Akiko Kasuya

prof. Akiko Kasuya
Kyoto City University of Art

Image
prof. Andrzej Jajszczyk

prof. Andrzej Jajszczyk
PAN

Image
Piotr Krajewski

prof. Piotr Krajewski
WRO Center

Image
Alek Janicki

art. Aleksander Janicki
AYA Found
(przewodniczący jury)

Carte Blanche
W ramach wernisażu zostanie zaprezentowany spektakl partnera projektu  Carte Blanche - norweskiej narodowej instytucji związanej z tańcem współczesnym. W maju 2023 artyści Carte Blanche odbędą w Krakowie dwutygodniową rezydencję artystyczną.

Kultura Futura / Creative Industry Platform
Podsumowaniem projektu będzie spotkanie otwarte dla przemysłów kreatywnych z udziałem 100 przedstawicieli branży, które odbędzie się jako wernisaż  prezentacji. 

Kultura Futura / vortal
Integralną częścią projektu będzie działanie wortalu internetowego (powstałego w 2022), który służyć ma prezentacji nowych tendencji w budowaniu przyszłości opartych na technologii VR, AR, XR oraz innych innowacyjnych rozwiązań. Głównym celem projektu jest stworzenie platformy do namysłu nad współczesnością przy użyciu praktyk i strategii artystycznych wykorzystujących nowe technologie, jak również promocja nowych technologii, które wykorzystywane są do tworzenia narracji artystycznych - działanie to przyczynia się do wspierania sektora przemysłów kreatywnych i czasu wolnego, który zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Małopolski, stanowi Inteligentną specjalizację regionu. Cykl wydarzeń kulturalnych oraz wortal staną się platformą do dyskusji o współczesnym mieście.

REDAKCJA WORTALU

Image
Janicki Alek

Alek Janicki
Artysta interdyscyplinarny - performer, grafik, architekt. Wykorzystuje technologie AR, VR, AI oraz holografię aby tworzyć multi-sensoryczne działania. Założyciel Formacji HiQ i Big Data Collective. Twórca Fundacji AYA Found, Galerii i! oraz Apteka Janicki. Wieloletni wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest laureatem wielu nagród, a tym samym głosem innowacji i przyszłości w kraju i za granicą. Kurator artystyczny biennale. W Polsce i za granicą prężnie rozwija idee e-POLIS i skupia się na wdrożeniu tego konceptu w dzielicy Wesoła w Krakowie.

Pobierz katalog

Image
Naczelna Naczelniczka Natalia Podyma

Natalia Podyma

Artystka, performerka, działaczka społeczna. Twórczyni wielu ogólnopolskich projektów społecznych, instalacji i performansów. Absolwetka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniersytecie Warszawskim. Studiuje aktorstwo na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Od 2020 roku jest również członkinią Stowarzyszenia Stanisława Wyspiańskiego. Przez wiele lat współpracowała z Operą Krakowską. Miłośniczka tańca Gagi i tańca intuicyjnego. W czasie pandemii Prowadziła terapeutyczna zajęcia taneczne.

Image
Arkadiusz Klej

Arkadiusz Klej

Twórca instalacji artystycznych dotykających takich tematów jak sztuczna inteligencja czy ekologia. Współorganizator Młodzieżowych festiwali teatralnych. Naukowo związany z ewaluacją edukacji - realizował w tym zakresie działania dla Polskiego Funduszu Rozwoju, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytetu SWPS. Członek zarządu, a później prezes Stowarzyszenia Stanisława Wyspiańskiego w latach 2020-2022. Prywatnie uważa że “śpiewać każdy może” a czas wolny spędza wspinając się po drzewach w różnych europejskich stolicach.

Image
Slider konferencja
Image
Slider konferencja
Image
Slider konferencja
Image
Slider konferencja
Image
Slider konferencja
Image
Slider konferencja
Image
Slider konferencja
Image
Slider konferencja
Image
Slider konferencja