Image
VR art

Joanne Popinska - The Choice

Kultura Futura Awarded works

Photography, production: Tom C. Hall / illustrations: Zoe Roellin / music: Janal Bechthold / sound: Michael J. Brinkman / dialogue editing: Ryan Cota Lead / software engineer: Becca Little / unity developer: Hannah Estes / associate producer: Ada Vaughan / associate producer: Sönke Kirchhof / production: Infinite Frame Media

 

Poruszający dokument VR, który zaprasza widza do intymnej rozmowy z Kristen - Amerykanką z Teksasu, marzącą o założeniu rodziny. Niestety, jej marzenia zostały brutalnie zniweczone przez bezduszny system i lekarzy, którzy zataili przed nią informacje o wadach płodu, doprowadzając niemal do jej śmierci. Debata na temat aborcji bywa pełna emocji i kontrowersji. Jednak za każdą decyzją kryje się ludzka historia. "The Choice" pozwala widzowi spojrzeć na tę złożoną kwestię z niepowtarzalnej perspektywy. Korzystając z technologii VR, zaprasza nas do osobistej, intymnej rozmowy z Kristen, która podjęła decyzję o usunięciu ciąży z powodów medycznych. "The Choice" łączy tradycyjne techniki opowiadania z bezpośrednią rozmową oraz animacją, wykorzystując technologię wirtualnej rzeczywistości i interaktywność, aby przedefiniować nie tylko sposób opowiadania historii, ale także sposób, w jaki widz doświadcza jej treści. Dzięki temu rodzi się głęboka, emocjonalna więź pomiędzy widzem a bohaterką.

"The Choice" is a touching VR documentary that invites the viewer to an intimate conversation with Kristen - an American from Texas who dreams of starting a family. Unfortunately, her dreams were brutally shattered by a heartless system and doctors, who withheld information about fetal defects from her, almost leading to her death. The abortion debate can be full of emotion and controversy. However, there is a human story behind every decision. "The Choice" allows the viewer to look at this complex issue from a unique perspective. Using VR technology, she invites us to a personal, intimate conversation with Kristen, who decided to terminate her pregnancy for medical reasons. "The Choice" combines traditional storytelling techniques with direct conversation and animation, using virtual reality technology and interactivity to redefine not only the way stories are told, but also the way the viewer experiences its content. Thanks to this, a deep, emotional bond is created between the viewer and the heroine.

 

Image
Joanna Popińska

Joanna Popińska 

Producentka, reżyserka, współzałożycielka firmy Infinite Frame Media, wielokrotnie nagradzanego studia specjalizującego się w produkcjach XR. Ukończyła reżyserię filmową w PWSFTviT, uzyskując tytuł doktora. Jej praca doktorska, “Nowe formy narracji w Wirtualnej Rzeczywistości”, to pierwszy w Polsce doktorat z reżyserii w VR.  Jej debiut VR, “The Choice”, miał  premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie (IDFA). Innowacyjność The Choice została doceniona wieloma nagrodami, m.in. Audience Award na SXSW; Best XR for Impact podczas Games for Change. Była także nominowana do nagrody Best Immersive Experience: Non-Fiction podczas Canadian Screen Awards, i szeregu innych prestiżowych nagród. Reżyserka pracuje obecnie nad kolejnym projektem, Jacob's Journey, który zdobył nagrodę Best Immersive Experience Pitch na Sunny Side of the Doc.

 

Producer, director, co-founder of Infinite Frame Media, an award-winning studio specialising in XR productions. She graduated in film directing from the Polish National Film School (PWSFTviT), obtaining a Ph.D. Her doctoral thesis, "New forms of narrative in Virtual Reality", is the first doctorate in VR directing in Poland. Her VR debut, “The Choice,” premiered at the International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). The innovation of The Choice has been recognized with many awards, including: Audience Award at SXSW; Best XR for Impact at Games for Change. She was also nominated for Best Immersive Experience: Non-Fiction at the Canadian Screen Awards, and a number of other prestigious awards. The director is currently working on her next project, Jacob's Journey, which won the Best Immersive Experience Pitch award at Sunny Side of the Doc.

 

Image
Teatr im. Słowackiego w Krakowie - logo

Biennale

For six weeks(18.10-28.11), you can visit the extraordinary VR exhibition presenting the work of artists from all over the world. For more information, visit the theatre's website. The biennale will also feature side events that will take a closer look at issues related to artificial intelligence, bio-mimicry or augmented reality. Find out more on programme page.