Image
VR art

Kyiv Modernism - Walk through Kyiv

Kultura Futura Awarded works

To doświadczenie VR to filmowa podróż prezentująca brutalistyczną architektórę Kijowa. Budynku ukazają niezwykłe oblicza miasta. Projekt powstał w wyniku współpracy inicjatywy Save Kyiv Modernism oraz firmy Aspichi.

Save Kyiv Modernism - W burzliwych czasach transformacji ważne jest, aby zwracać uwagę na dziedzictwo kulturowe. Historia współczesna tworzy się tu i teraz. Architektura modernistyczna nie jest już utożsamiana z reliktem epoki sowieckiej. Wkracza na nowy poziom jako przykład innowacyjnych metod pracy, ambitnych procesów technologicznych i skomplikowanych rozwiązań inżynieryjnych swoich czasów. Naszym głównym celem jest zachowanie i przekazanie tej epoki kolejnym pokoleniom, z całą jej oryginalnością i innowacyjnymi rozwiązaniami. Więcej informacji na stronie  savekyivmodernism.com

Aspichi - firma opracowująca przełomowe metody dzielenia się doświadczeniami w oparciu o połączenie wideo 360, grafiki komputerowej i reprezentacji w urządzeniach VR montowanych na głowach. Więcej informacji na stronie Aspichi.com

 

This is a VR and cinematic journey through the architectural objects of brutalism. These buildings create a unique and recognisable multidimensional face of the city of Kyiv. Project by Save Kyiv Modernism + Aspichi
 

Save Kyiv Modernism - In turbulent times of transition, it is important to be attentive to the cultural heritage that needs to be preserved. Modern history is created here and now. Modernist architecture is no longer identified with a relic of the Soviet era. It is moving to a new level as an example of innovative work methods, ambitious technological processes and complicated engineering solutions of its time. Our main goal is to preserve and convey this era to the next generations, with all its originality and innovative solutions. www.savekyivmodernism.com


Aspichi.com- company developing disruptive methods for experience sharing based on combination of 360 video, computer graphics and representation in VR head mounted devices. 

 

Image
Teatr im. Słowackiego w Krakowie - logo

Biennale

For six weeks(18.10-28.11), you can visit the extraordinary VR exhibition presenting the work of artists from all over the world. For more information, visit the theatre's website. The biennale will also feature side events that will take a closer look at issues related to artificial intelligence, bio-mimicry or augmented reality. Find out more on programme page.