Image
VR art

Misha Kolbe - Propose Game

Kultura Futura Awarded works

Stworzyłem grę VR, aby oświadczyć się mojej dziewczynie. Przez 1,5 miesiąca spędzałem wieczory i weekendy, potajemnie nad nią pracując. Gra zaczyna się bardzo generycznie, co miało sprawić, że pomyśli, że to zwykła gra VR. Odkryła, że mam w tym jakikolwiek udział, gdy głos robota przełączył się na mój. Wszystko się udało -  jesteśmy teraz małżeństwem :) 

I made this VR game to propose to my girlfriend. Over the course of 1.5 months I spent my evenings and weekends secretly working on it. The game starts very generic, to lead her into thinking that it's just a regular VR game. She only realized that I had any involvement, once the voice from the robot switched to mine. It worked out well - we're now married :) 

 

 

 

Image
Mischa Kolbe

 

Misha Kolbe

Urodzony i wychowany w Szwajcarii Mischa rozpoczął swoją podróż akademicką studiując inżynierię mechaniczną w Zurychu. Ciekawość zaprowadziła go następnie do Vancouver w Kanadzie, gdzie zagłębił się w świat efektów wizualnych. To właśnie tu, pośród tętniących życiem korytarzy szkoły filmowej, poznał swoją przyszłą żonę. Praca Mischy nad efektami wizualnymi przyczyniła się do powstania filmów takich jak „Dune”, „Wonder Woman” i „Togo”. Po roku spędzonym w Londynie i ośmiu latach w Vancouver zdecydował się wrócić do Szwajcarii. Teraz jest częścią zespołu Unity, skupiającego się na rozwoju hiperrealistycznych twarzy. Poza pracą Mischa lubi angażować się w różne projekty. Niezależnie od tego, czy jest to druk 3D, elektronika czy obróbka drewna, zawsze chętnie się uczy i eksperymentuje. Jego podróż odzwierciedla połączenie wiedzy technicznej i twórczych poszukiwań.

 

Born and raised in Switzerland, Mischa began his academic journey studying mechanical engineering in Zurich. His curiosity then led him to Vancouver, Canada, where he delved deep into the world of visual effects. It was here, amidst the bustling film school corridors, that he met his future wife. Mischa's work in visual effects contributed to films like 'Dune', 'Wonder Woman', and 'Togo'. After spending a year in London and eight years in Vancouver, he decided to return to Switzerland. Now, he's part of the team at Unity, focusing on the development of hyperreal faces. Outside of work, Mischa enjoys diving into various projects. Whether it's 3D printing, electronics, or woodworking, he's always keen to learn and experiment. His journey reflects a blend of technical expertise and creative exploration.

 

Image
Teatr im. Słowackiego w Krakowie - logo

Biennale

For six weeks(18.10-28.11), you can visit the extraordinary VR exhibition presenting the work of artists from all over the world. For more information, visit the theatre's website. The biennale will also feature side events that will take a closer look at issues related to artificial intelligence, bio-mimicry or augmented reality. Find out more on programme page.