Image
VR art

Piotr Madej - Percepcja Sfer

Kultura Futura Awarded works

Praca jest wizją Układu Słonecznego przedstawionego jako immersyjny instrument muzyczny. Poszczególne elementy Układu Słonecznego - Słońce, planety oraz niektóre ich satelity i asteroidy stają się generatorami dźwięku strojonymi według własnych parametrów fizycznych. Kompozycja muzyczna jest wypadkową stosunków przestrzennych pomiędzy ciałami niebieskimi a interakcją Uczestnika-Odbiorcy działającego za pomocą wirtualnego sterownika, jakim jest sfera armilarna. Praca pozwala na przeniesienie punktu widzenia pomiędzy geocentrycznym a heliocentrycznym oraz na swobodny dryf w przestrzeni międzyplanetarnej naszego Układu.

The work is a vision of the Solar System in the form of an immersive musical instrument. equipped with elements of the Solar System - the Sun, planets and some of their satellites and asteroids, which are sound generators tuned according to the parameters of their physical factors. The musical composition is the result of spatial situations between celestial bodies and the interaction of the Participant-Receiver acting using a virtual controller, which is the armillary sphere. The work allows access to a point of view between geocentric and heliocentric, and drift through the space of our System.

 

Image
Piotr Madej

Piotr Madej 

Artysta mediów, kompozytor i realizator dźwięku. Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej oraz artystycznego kolektywu naukowo-badawczego GrupLab. Podwójny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2017 i 2019. Związany z festiwalem Audio Art Festival i galerią APTEKA Janicki Gallery. Współpracuje także z Krakow Film Klaster oraz festiwalem Etiuda & Anima. Ukończył kierunek Intermedia na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Obecnie studiuje w Szkole Doktorskiej na ASP w Krakowie. Pracuje jako asystent w pracowni Audiosfery na Wydziale Intermediów prowadzonej przez prof. dr hab. Marka Chołoniewskiego.

Intermedia artist, composer and sound engineer. Member of Polish Society of Electroacoustic Music and of artistic and scientific research collective group GrupLab. Double scholar of The Ministry of Culture and National Heritage of Poland in the years of 2017 and 2019. Since 2007 associated with Audio Art Festival and APTEKA Janicki Gallery. He also collaborates with the Krakow Film Klaster and Etiuda & Anima Festival. Graduate of the Intermedia at the Academy of Fine Arts in Krakow. Now working on a PhD project in the Doctoral School of the Academy of Fine Arts in Krakow. He is also an assistant of the professor Marek Chołoniewski in Audiosfera Lab at the Faculty of Intermedia.

 

Image
Teatr im. Słowackiego w Krakowie - logo

Biennale

For six weeks(18.10-28.11), you can visit the extraordinary VR exhibition presenting the work of artists from all over the world. For more information, visit the theatre's website. The biennale will also feature side events that will take a closer look at issues related to artificial intelligence, bio-mimicry or augmented reality. Find out more on programme page.