Image
VR art

Filip Klechowski "e-City"

Kultura Futura Nagrodzone prace

Wizja architektury przyszłości. Po rozmowie z ChatGPT doszliśmy do porozumienia i wpadliśmy na pomysł, a mianowicie...

   Wizja architektury przyszłości zakłada, że wieżowce będą wykonane z serwerów, które będą jednocześnie generować ciepło dla budynku. Elewacja takiego wieżowca będzie składała się z tysięcy serwerów, ułożonych w taki sposób, aby tworzyły jednolitą powierzchnię. Serwery będą działać ciągle, generując ciepło potrzebne do ogrzewania i zasilania budynku.

   W takiej architekturze, serwery będą pełniły podwójną rolę - nie tylko będą służyć do przetwarzania danych, ale również będą działać jako źródło ciepła dla budynku. Dzięki temu, zużycie energii będzie znacznie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach (moglibyśmy się pozbyć serwerów np. z biegunów), co pozwoli na oszczędność energii oraz na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Moje wizję przyszłości są stworzone we współpracy z sztuczną inteligencją (Midjourney).

 

A vision of the architecture of the future. After talking to ChatGPT, we came to an agreement and came up with an idea…

   The vision of future architecture assumes that skyscrapers will be made of servers that will also generate heat for the building. The façade of such a skyscraper will consist of thousands of servers, arranged in such a way as to create a uniform surface. The servers will run continuously, generating heat needed to heat and power the building.

   In such an architecture, servers will play a double role - not only will they be used to process data, but they will also act as a heat source for the building. Thanks to this, energy consumption will be much lower than in traditional buildings (we could get rid of servers, e.g. from the poles), which will save energy and reduce greenhouse gas emissions. My visions of the future are created in cooperation with artificial intelligence (Midjourney).

 

Image
Filip

Filip Klechowski 

Od 2020 r. student na Wydziale Form Przemysłowych Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ma 24 lata i urodził się w Krakowie. Jego pasja obejmuje wiele dziedzin, w tym ceramikę, druk 3D, fotografię, program Blender i inne programy 3D, a także oczywiście design. Zawodowo jest projektantem, zajmuje się również animacją oraz grafiką.

 

Since 2020 student at the Faculty of Industrial Design of the Krakow Academy of Fine Arts. He is 24 years old and was born in Krakow. His passion covers many areas, including ceramics, 3D printing, photography, Blender and other 3D programs, and of course design. Professionally, he is a designer and also deals with animation and graphics.

 

Image
Teatr im. Słowackiego w Krakowie - logo

Biennale

Przez sześć tygodni (18.10.2023-28.11.2023) mogą Państwo odwiedzać MOS (ul. Rajska 12),  aby podziwiać prace VR z całego świata. Więcej informacji na stronie teatru. Podczas biennale odbywać się będą również wydarzenia towarzyszące, które przybliżą zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, bio-mimikrą, czy rzeczywistością rozszerzoną. Więcej informacji poniżej.