Image
Kultura Futura logo white

Konferencja inaugurująca projekt „Kultura Futura Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości”

Teatr Słowackiego (Plac Św. Ducha 1)

Oś programowa Biennale zbudowana jest wokół hybrydowej komunikacji w świecie zsieciowanym za pomocą Internetu. Odbywające się w ramach projektu wydarzenia, stać się mają platformą dialogu wokół takich pojęć jak rzeczywistość, wirtualność i wyobraźnia. Tematem pierwszej edycji Biennale jest ePOLIS – miasto przyszłości. Kluczowym działaniem będzie przegląd prac zgłoszonych w ramach międzynarodowego konkursu, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Małopolskim Ogrodzie Sztuki jesienią 2023 roku. Twórczość artystyczna ma być zaprezentowane w formie cyfrowej wykonanych za pomocą sztucznej inteligencji, rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej. Projekt zakłada prezentację prac o charakterze hybrydowym i dopuszcza projektu „w procesie”.

Jurorami Biennale są:

  • prof. Akiko Kasuya – Kyoto City University of Art,
  • prof. Andrzej Jajszczyk – PAN,
  • prof. Piotr Krajewski – WRO Center,
  • Aleksander Janicki – AYA Found (przewodniczący jury).

W ramach wernisażu zostanie zaprezentowany spektakl partnera projektu Carte Blanche – norweskiej narodowej instytucji związanej z tańcem współczesnym. W maju 2023 artyści Carte Blanche odbędą w Krakowie dwutygodniową rezydencję artystyczną.

W maju 2023 artyści Carte Blanche odbędą w Krakowie dwutygodniową rezydencję artystyczną.

Integralną częścią projektu będzie działanie wortalu internetowego (powstałego w 2022), który służyć ma prezentacji nowych tendencji w budowaniu przyszłości opartych na technologii VR, AR, XR oraz innych innowacyjnych rozwiązań. Głównym celem projektu jest stworzenie platformy do namysłu nad współczesnością przy użyciu praktyk i strategii artystycznych wykorzystujących nowe technologie, jak również promocja nowych technologii, które wykorzystywane są do tworzenia narracji artystycznych – działanie to przyczynia się do wspierania sektora przemysłów kreatywnych i czasu wolnego, który zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Małopolski, stanowi Inteligentną specjalizację regionu. Cykl wydarzeń kulturalnych oraz wortal staną się platformą do dyskusji o współczesnym mieście.

Podsumowaniem projektu będzie spotkanie otwarte dla przemysłów kreatywnych z udziałem 100 przedstawicieli branży, które odbędzie się jako wernisaż prezentacji.

Twórcą i dyrektorem biennale Kultura Futura / Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości jest Aleksander Janicki / AYA FOUND.