Image
Obrazek przestawia rysunek miasta.

Nowa Przestrzeń - jak studenci widzą przyszłość Krakowa?

Kultura Futura e-POLIS

Od 2009 r. krakowskie uczelnie wyższe realizują projekt ,,Nowa Przestrzeń”, gdzie studenci różnych kierunków wspólnie projektują swoją wizję przyszłości Krakowa. Co roku inny motyw przewodni - i tak już od 14 edycji. 


 

24 kwietnia 2023 odbyła się w Muzeum Politechniki Krakowskiej wystawa prac studentów zbierająca najciekawsze projekty powstałe w ramach współpracy z ostatnich 8 lat. W roku 2021 takim tematem były “Przestrzenie troski”. Studenci wspólnie pracowali nad konceptami dotyczącymi nowego zagospodarowania Krakowskiej ,,Wesołej”. Wychodząc od raportu z konsultacji społecznych studenci przygotowali w sumie siedem propozycji, z którymi można zapoznać się na stronie ASP

Koncept opiera się na tworzeniu komplementarnych zespołów i wymianie doświadczeń. Studenci i studentki socjologii uczą swoich kolegów socjologii przestrzeni, psychologii społecznej czy metodologii badań społecznych. Poznają tajniki wibroakustyki czy praktycznego wdrażania koncepcji przestrzennych. W ramach warsztatów uczestnicy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące oczekiwań odbiorców/użytkowników względem funkcjonalności i estetyki miejskich przestrzeni oraz relacji między tymi procesami. Pracując w ten sposób uczestnicy warsztatów poznają różnorodne aspekty projektowania przestrzeni miejskich, pytając o istotność funkcji i estetyki dla odbiorców, relację między cechami estetycznymi i funkcjonalnymi oraz rolę przestrzeni użyteczności publicznej we współczesnej tkance miejskiej. 

Program "Nowa Przestrzeń" ma na celu zintegrować środowisko zawodowe, kształcić uczestników w efektywnej współpracy w zespołach multidyscyplinarnych oraz uwrażliwić na problemy miejskiej przestrzeni publicznej. Działania programu obejmują diagnozowanie i projektowanie przestrzeni miejskich, podnoszenie kompetencji zawodowych. Dodatkowo, promuje twórców i opracowane przez nich rozwiązania poprzez wystawy, udostępnianie projektów instytucjom miejskim oraz publikacje. 

Image
Teatr im. Słowackiego w Krakowie - logo

Biennale

Przez sześć tygodni (18.10.2023-28.11.2023) mogą Państwo odwiedzać MOS (ul. Rajska 12),  aby podziwiać prace VR z całego świata. Więcej informacji na stronie teatru. Podczas biennale odbywać się będą również wydarzenia towarzyszące, które przybliżą zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, bio-mimikrą, czy rzeczywistością rozszerzoną. Więcej informacji poniżej.