Image
na obrazku widzimy miasto i sieć danych oplatających centrum

SOLAR DECATHLON - światłe(m) projektowanie

Kultura Futura Biennale

Idee projektowe podążające za potrzebami człowieka i środowiska naturalnego. Poszukiwania elastycznych rozwiązań koncepcyjnych związanych z zamieszkiwaniem, które optymalnie wykorzystują warunki naturalne starając się respektować zasady zrównoważonego rozwoju.

Koncept

Wokół idei międzynarodowego konkursu studenckiego Solar Decathlon, poświęconego projektowaniu i budowaniu innowacyjnych energooszczędnych domów solarnych, powstała inicjatywa wielopłaszczyznowej współpracy naukowców i dydaktyków AGH i ASP oraz studentów i Koła Naukowego Wydziału Architektury Wnętrz ASP.  Solar decathlon – odpowiedzialność ekologiczna – solarna architektura wnętrz.

W ramach koncepcji projektowania solarnej architektury wnętrz zespół pracowników naukowych oraz studentów opracował propozycje koncepcyjne dotyczące możliwości elastycznego zestawiania stref funkcjonalnych wnętrz mieszkalnych. Zaprojektowano warstwowe struktury przestrzenne, uprzednio prowadząc rozpoznanie materiałów pod kątem energetycznym (właściwości optyczne, termiczne i oddziaływanie ze światłem), które umożliwiła dr inż. Aleksandra Szkudlarek (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH).

Image
dwie osoby

 

Przyjmując, iż zamieszkiwanie to gromadzenie się wokół stref światła, ciepła czy też chłodu (w zależności od warunków klimatycznych), a życie domowników można podporządkować cyklowi dziennemu, który ustala rozlokowanie stref funkcjonalnych pod kątem dystrybucji światła naturalnego – kwestia optymalnego wykorzystania dostępnych warunków naturalnych wydaje się być kluczowa.

Dlatego też niektóre rozwiązania warsztatowe skupiały się na aspektach odbijania światła naturalnego (inspirując się możliwościami fizycznymi przetestowanymi w wynalazku “Heliostat” dra inż. Pawła Wajssa z Wydziału Energetyki i Paliw AGH) i generowania tym samym stref funkcjonalnych. Inne propozycje ukazywały elastyczne rozwiązania w zakresie modyfikowalnych i wielofunkcyjnych podziałów przestrzeni. Potencjalne sposoby transformacji projektowanych elementów oraz wpływ tych zmian na scenariusze działania miejsca były projektowane pod okiem architektek wnętrz dr Patrycji Ochnam-Tarki oraz dr Małgorzaty Zbtoinskiej-Piątek z Wydziału Architektury Wnętrz ASP.

Solar decathlon - propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu fizyki oraz zwiększanie wrażliwości i świadomości estetycznej.

W ramach Open Eyes Art Festival przy udziale studentek z Koła Naukowego WAW ASP oraz pod okiem zespołu ekspertów z ASP i AGH powstała instalacja artystyczna Color challenge 4Solar Decathlon. Interaktywna gra pokazująca mechanizm mieszania się barw i światła wpisuje się w idee ruchów edykacyjnych, które mogą zaowocować wzrostem świadomości społecznej w przyszłości.

Solar decathlon - odpowiedzialność społeczna - reagowanie na lokalne potrzeby.

Podczas warsztatów studenckich Plac Doświadczeń przeprowadzone na WAW ASP opracowano propozycje koncepcji aranżacji przestrzeni przed krakowską przychodnią rehabilitacyjną dla dzieci. Koncepcje przeobrażenia placu w multisensoryczną edukacyjną strefę dla pacjentów i ich opiekunów mogą stać się podpowiedzią, jak w przyszłości mógłby działać plac, zachęcając do rozwoju motorycznego oraz dbając o warstwę sensoryczną przebywania w przestrzeni.

Zapraszamy do zapoznania się filmowym podsumowaniem prezentacji projektu.

 

Zespół projektu:

dr Małgorzata Zbroińska-Piątek | Wydział Architektury Wnętrz Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
dr inż. Paweł Wajss | Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pozostali członkowie zespołu:
dr Patrycja Ochman-Tarka (Wydział Architektury Wnętrz ASP)
dr Małgorzata Zbroińska-Piątek (Wydział Architektury Wnętrz ASP)
dr inż. Aleksandra Szkudlarek (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH)
dr inż. Paweł Wajss (Wydział Energetyki i Paliw AGH)

Image
Teatr im. Słowackiego w Krakowie - logo

Biennale

Przez sześć tygodni (18.10.2023-28.11.2023) mogą Państwo odwiedzać MOS (ul. Rajska 12),  aby podziwiać prace VR z całego świata. Więcej informacji na stronie teatru. Podczas biennale odbywać się będą również wydarzenia towarzyszące, które przybliżą zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, bio-mimikrą, czy rzeczywistością rozszerzoną. Więcej informacji poniżej.