Źródła finansowania

"Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości" jest projektem współfinansowanym z Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021.

Iceland Liechtenstein Norway grants logo

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie

 

Partner projektu