Image
low tech i high tech

Sens inżyniera - Jak proste i skomplikowane rozwiązania zmieniają medycynę?

Kultura Futura Medycyna

Czasem zamiast kilkunastu nowych technologii potrzeba jednej zmiany w procedurach. Tylko jak decydować, kiedy proste (low-tech) i skomplikowane (high-tech) rozwiązania mają rację bytu? 

Czemu używamy pojęć low-tech i high-tech? 

To rozróżnienie ma przypominać, że nie zawsze szukamy rozwiązania w dobrym obszarze. Projektowanie skomplikowanych algorytmów sztucznej inteligencji, które będą podpowiadać pacjentowi dietę można przeciwstawić uczeniu pacjentów komponowania posiłków zgodnie z zasadami ,,talerza zdrowego odżywiania’’ Harvard Medical School. Powieszenie w kuchni kartki papieru przypominającej kompozycję zdrowego posiłku kosztuje kilka groszy - testy krwi i algorytmy to miliony złotych.

Low-tech to proste i relatywnie tanie narzędzia oraz technologie, które mają na celu szybką diagnostykę oraz poprawienie stanu zdrowia pacjenta. Gdy badamy pacjenta zaczynamy od sprawdzenia temperatury i osłuchania go, nie zaś od radosnej biopsji szpiku kostnego.

Czasem potrzebna zmiana dzieje się na poziomie stosownych narzędzi. Embrace to projekt taniego ocieplacza dla niemowląt dostosowanego do krajów rozwijających się. W badaniu, które analizowało problemy podczas transportu niemowląt, zastosowanie Embrace pomogło zredukować problemy z hipotermią o ponad połowę. 

High-tech wykorzystuje zaawansowane technologie, aby poprawić diagnostykę i leczenie pacjentów. Obejmuje to między innymi tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, endoskopy, roboty chirurgiczne i telemedycynę. Zastosowanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w połączeniu z zaawansowanymi technologiami medycznymi jest jednym z najbardziej ekscytujących obszarów rozwoju medycyny. 

Przykładem takiego zastosowania jest zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie obrazów radiologicznych, co umożliwia szybką i dokładną diagnostykę chorób. Podczas tegorocznej, piątej już edycji, Szkoły Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli jednego z najbardziej prestiżowych programów rozwojowych dla innowatorów w Polsce, nagrodę specjalną otrzymał zespół Spectum. Aplikacja ta, przeznaczona dla szpitali, jest połączona z bazą danych, która integruje różne zbiory danych i pozwala na doskonalenie modelu SI.

Image
tech
Analogiczna technologia rozwijana przez zespół z Massachusetts Institute of Technology.

W przyszłości można spodziewać się dalszego rozwoju technologii high-tech, które będą jeszcze bardziej precyzyjne i skuteczne w zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu chorób. Więcej informacji na temat danych i tego jak zmieniają medycynę znajdziecie w rozmowie z Anną Trawińską z fundacji SANO.

Jednak, nie należy zapominać, że w przypadku medycyny, rozwój technologiczny powinien być zawsze poprzedzony dogłębnymi badaniami i analizami klinicznymi, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność stosowanych technologii. Co więcej, rozwój technologii medycznych musi być równomierny i uwzględniać aspekt ekonomiczny oraz dostępności, aby zapewnić równy dostęp do opieki medycznej dla wszystkich pacjentów. Czasem wystarczy dobry pomysł.
 

Image
Teatr im. Słowackiego w Krakowie - logo

Biennale

Przez sześć tygodni (18.10.2023-28.11.2023) mogą Państwo odwiedzać MOS (ul. Rajska 12),  aby podziwiać prace VR z całego świata. Więcej informacji na stronie teatru. Podczas biennale odbywać się będą również wydarzenia towarzyszące, które przybliżą zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, bio-mimikrą, czy rzeczywistością rozszerzoną. Więcej informacji poniżej.