KONKURS

Image
Cyfrowa ręka wskazująca w lewo

Teatr im. Julisza Słowackiego w Krakowie ogłasza otwarcie zgłoszeń do konkursu głównego Biennale Kultura Futura 2023. Tematem konkursu jest idea  e-POLIS - miasta przyszłości. Osoby indywidualne oraz zespoły mogą zgłaszać dzieła dotykające trzech obszarów przewodnich: virtual reality, augmented reality, artificial intelligence. Prace mogą z tych technologii korzystać, lub w dowolny sposób korespondować z tematami. Każda osoba lub grupa może złożyć maksymalnie jedną pracę w każdym obszarze. Łącznie trzy prace. Każde dzieło musi być zgłoszone oddzielnie.

Organizator stawia tylko jedno wymaganie: prace muszą podlegać prezentacji w formie projekcji wyłącznie w formie aplikacji 3D wirtualnej rzeczywistości, który będzie można oglądać za pomocą okularów VR (gogli) wraz z warstwą dźwiękową. Szczegółowe wymagania opisuje [Regulamin].

Dopuszczone mogą być prace jeszcze nieukończone (under constructions) ale tylko te, których zaawansowanie da szansę oceny jury jakości dzieła na etapie prezentacji, jak również po jego ukończeniu. Zgodnie z 9 punktem regulaminu “Organizator zastrzega sobie prawo do wykupienia licencji/zapłacenia honorarium za utwory wybrane przez Jury

Harmonogram głównego Konkursu Biennale Kultura Futura 2023:

  • Zgłoszenia 1.02.2023 - 31.05.2023 do godz. 23.59 GTM+1
  • Ogłoszenie Listy zakwalifikowanych prac 30.06.2023 
  • Obrady Jury – 30.06.2023 do 19.07.2023 roku.
  • Publikacja werdyktu – 31.07.2023

Zgłoszenia należy dokonać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prace będą oceniane przez międzynarodowe Jury w składzie:

 

 

Image
Kultura Futura logo white
Image
prof. Akiko Kasuya

prof. Akiko Kasuya
Kyoto City University of Art

Image
prof. Andrzej Jajszczyk

prof. Andrzej Jajszczyk
PAN

Image
Piotr Krajewski

prof. Piotr Krajewski
WRO Center

Image
Alek Janicki

art. Aleksander Janicki
AYA Found
(przewodniczący jury)

Wszelkie pytania Prosimy kierować na adres kulturafutura@teatrwkrakowie.pl