Image
Cyfrowa ręka wskazująca w lewo

Ogłoszenie konkursu

Kultura Futura Nauka

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza otwarcie zgłoszeń do konkursu głównego Biennale Kultura Futura 2023. Tematem konkursu jest idea  ,,e-POLIS - miasta przyszłości’’.

Osoby indywidualne oraz zespoły mogą zgłaszać dzieła dotykające trzech obszarów przewodnich: virtual reality, augmented reality, artificial intelligence. Prace mogą z tych technologii korzystać, lub w dowolny sposób korespondować z tematami. Każda osoba lub grupa może złożyć maksymalnie trzy prace (po jednej w każdym z wymienionych obszarów).  Każde dzieło musi być zgłoszone oddzielnie.

Organizator stawia tylko jedno wymaganie: prace muszą podlegać prezentacji w formie projekcji wyłącznie w formie aplikacji 3D wirtualnej rzeczywistości, który będzie można oglądać za pomocą okularów VR (gogli) wraz z warstwą dźwiękową. Szczegółowe wymagania opisuje REGULAMIN.

Dopuszczone do konkursu mogą być również prace jeszcze nieukończone (under constructions) ale tylko takie, których zaawansowanie da Jury szansę oceny jakości dzieła na etapie prezentacji, jak również po jego ukończeniu.

Zgodnie z 9 punktem regulaminu “Organizator zastrzega sobie prawo do wykupienia licencji/zapłacenia honorarium za utwory wybrane przez Jury”.

Harmonogram głównego Konkursu Biennale Kultura Futura 2023:

  • Zgłoszenia - 1.02.2023 - 31.05.2023 do godz. 23.59 GTM+1
  • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac - 30.06.2023 
  • Obrady Jury - 30.06.2023 do 19.07.2023 roku.
  • Publikacja werdyktu - 31.07.2023

Zgłoszenia należy dokonać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prace będą oceniane przez międzynarodowe Jury w składzie:

prof. Akiko Kasuya
Kyoto City University of Art

prof. Andrzej Jajszczyk
PAN

prof. Piotr Krajewski
WRO Center

art. Aleksander Janicki
AYA Found
(przewodniczący jury)

Wszelkie pytania Prosimy kierować na adres kulturafutra@teatrwkrakowie.pl

Image
Teatr im. Słowackiego w Krakowie - logo

Biennale

Przez sześć tygodni (18.10.2023-28.11.2023) mogą Państwo odwiedzać MOS (ul. Rajska 12),  aby podziwiać prace VR z całego świata. Więcej informacji na stronie teatru. Podczas biennale odbywać się będą również wydarzenia towarzyszące, które przybliżą zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, bio-mimikrą, czy rzeczywistością rozszerzoną. Więcej informacji poniżej.